Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009

Toxik - World Circus (1988)

1. Heart Attack 03:49
2. Social Overload 03:28
3. Pain and Misery 03:16
4. Voices 03:25
5. Door to Hell 03:52
6. World Circus 05:02
7. 47 Seconds of Sanity/Count Your Blessings 04:57
8. False Prophets 02:22
9. Haunted Earth 03:28
10. Victims 03:59
-----------
Total playing time 37:38

Mike Sanders - vocals
Josh Christian - guitar
Brian Bonini - bass
Tad Leger - drums (Blackened Sky (USA), Prime Evil, Sons of Celluloid, Lucertola)

United States of America (Westchester, New York)
Technical Speed/Thrash/Progrressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου