Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Twelfth Gate - Summoning (2003)

1. Mortal Coil  04:46 
2. Desire Brings  05:32 
3. Orpheus  06:13 
4. Innocent  05:01 
5. Flames of Anger  05:11 
6. Waiting in Shadows  04:53 
7. Sugarcoated  07:12 
8. Wheel of Life  05:25 
9. Bridge of Uncertainty  04:33 
10. Malevolent Sky  05:09 
11. Forgotten Names  06:00 
---------
Total playing time: 53:28

Scott Huffman  Vocals
See also: Lords of Meat, Metallian, Mindwarp Chamber, ex-Heavy Ledden, ex-Syris, ex-Earthen, ex-Spirit Web
Rich Knight  Guitars
See also: Ion Vein
Rob Such  Bass
See also: Ion Vein, ex-Syris
Mike Nevaril  Drums

United States
Progressive Thrash Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου