Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Hex - Our Synthetic Soul ... (2003)

1. Enlightenment 4:30
2. Wurm 4:12
3. Shut It Down 4:45
4. Juice 3:42
5. Put it Off 3:51
6. A New Age 4:47
7. Choke 4:37
8. Age of Mystics 5:08
9. Fragment (Cell My Sole) 4:28
-----------------
Total playing time 40:05

Bob Beach - Vocals, Guitar, Synth
Dan Gross - Bass, Drums

United States of America (Chicago, Illinois)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου