Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009

Divine Ruins - Sign Of The Times (2004)

1. Sign of the Times 06:22
2. Carpe Diem 05:17
3. At the Gates 05:40
4. Shine On 04:36
5. Voices 04:34
6. Flight of Icarus 03:53
7. Hands of Time 06:00
8. Take My Soul 06:20
---------------
Total playing time 42:42

Ronnie Stixx - Vocals (Shadow Keep, Vicious Rumors)
Shawn Noone - Guitar (Talisphere)
Ian Rendawn - Guitar
Mike Canales - Bass

United States of America (San Antonio, Texas)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου