Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Control Denied - The Fragile Art of Existence (1999)

1. Consumed 07:24
2. Breaking the Broken 05:41
3. Expect the Unexpected 07:18
4. What If...? 04:30
5. When the Link Becomes Missing 05:17
6. Believe 06:10
7. Cut Down 04:50
8. The Fragile Art of Existence 09:38
-----------------------
Total playing time 50:49

Charles "Chuck" Schuldiner (R.I.P. - December 13th, 2001, brain stem cancer) - Guitar (Death, Mantas, Voodoocult, Slaughter (Can))
Tim Aymar - Vocals (Psycho Scream, Pharaoh, Triple X (USA), Vicious Cycle, 313, Dr No)
Richard Christy - Drums (Burning Inside, Rick Renstrom, Acheron, Death, Demons & Wizards, Iced Earth, Leash Law, Public Assassin, Tiwanaku, Syzygy (USA), Bung Dizeez, Crotchduster, Incantation, Monument of Bones, Charred Walls of the Damned, The Loosers)
Steve DiGiorgio - Bass (Testament, Scariot, Freak Neil Inc., Funeral, Quo Vadis (Can), Sebastian Bach & Friends, Artension, Death, Vintersorg, Suicide Shift, Autopsy, Dark Hall, Iced Earth, James Murphy, Sadus, Dragonlord, Futures End)
Shannon Hamm - Guitar (Death, Talonzfury, Beyond Unknown, Metalstorm)

United States of America (Tampa, Florida)
Technical Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου