Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2009

GB Arts - Return To Forever (1998)

1. City Of Light 05:23
2. Prophecy 05:41
3. Return To Forever 05:55
4. The Storm 05:33
5. Falling Rain 04:42
6. Behind The Mirror 06:36
7. Strange World 04:30
8. Through The Centuries 06:32
9. TIme To Go 07:06
10. Parade Of The Innocence 11:29
-------------------
Total playing time 01:03:27


Achim Reichert - Vocals
Andre Rasfeld - Guitars
Carsten Przyluczky - Guitars
Thomas Senff - Bass
Jörg Nazarow - Drums
Andreas Beckmann - Keyboards

Germany (Beckum, North Rhine-Westphalia)
Progressive/Power Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου