Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

H. Kristal - Empty (1997)

1. Brake Your Mind 05:06
2. Man 05:27
3. A Child 05:48
4. Thinking 06:30
5. Empty 05:02
6. Open Your Eyes 05:40
7. I Will Be There 06:13
8. Memorandum 04:12
---------------
Total playing time 43:58

Bruno Carretta - Vocals
Claudio De Pretto - Guitar
Corrado Chimello - Guitar
Moreno Natoldi - Bass
Giovanni Angiolin - Drums

Italy (Thiene)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου