Κυριακή 10 Απριλίου 2016

ZeroGravity - Misplaced Moments (2011)

1. Disclosure 03:19
2. Second Betrayal (Part 1) 06:42
3. Second Betrayal (Part 2) 04:53
4. Inner Ruins 09:48
5. Paved With Good Intentions 02:25
6. Webshards 11:57
7. Swimming Ashore 01:46
8. Blind Into the Stare 08:15
9. Rest Denied 02:26
10. Life Formula 14:24
----------
Total playing time: 1:05:55

Sven Dupon - Vocals, Guitar 
Marc Beckers - Guitar, Keyboards 
Alex Vanhaesendonck - Guitar (Eject) 
Dirk Vollon - Bass (Renaissance, Shadowdance (Bel), Chronic Death, Against the Flow) 
Pieter Belmans - Drums (Keltgar, Axamenta)

Belgium
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου