Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009

Mayfair - Fastest Trip To Cyber Town (1998)

1. Things Will Be Better 04:29
2. BG How Was PG Pure 04:09
3. Trip 04:22
4. Waterproof 04:44
5. Wonderbra's Driver 02:28
6. Cyber Wanda 06:11
7. The 90's 05:56
8. Gold Coated Girls 04:02
9. Bye,Bye "Mr. T" 05:59
10. I Never Stripped Public 04:50
11. Walking Different 02:03
12. Joesie Loves Decibel 04:11
--------------------
Total playing time 53:24

Mario "le Fate" Prünster - Vocals
René - Guitar
Mötle - Bass
Little - Drums

Austria (Frastanz, Vorarlberg)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου