Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Timesphere - Tranquility To Tempest (1998)


1. Hourglass 06:05
2. Suicidal Tendencies 09:29
3. Just A Dream 05:30
4. Prism Magic 05:46
5. Lonely Irony 06:00
6. Pendulum 05:54
7. Serpent 05:52
8. Poem 08:48
9. Phantom´s Sigh 04:25
--------------------
Total playing time 57:49

Philip Marienfeld - Keyboards
Tim Ruoff - Guitars
Helmut Orian - Guitars
Ralf Schirmer - Drums
Michael Flea - Bass

Germany (Stuttgart, Baden-Württemberg - Würzburg/Nuremberg/Memmingen, Bavaria)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου