Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Twelfth Gate - Threshold of Revelation (2006)

1. Loyal  04:56 
2. Critical Elements  04:18 
3. Inner Core  05:04 
4. Delving Too Deep  06:11 
5. Human Swine  04:28 
6. Black Robe  03:45 
7. Branded  03:17 
8. Together Divided  03:55 
9. Face Within A Face  01:03 
10. Come Alive  06:08 
----------
Total playing time: 43:05

Scott Huffman  Vocals
See also: Lords of Meat, Metallian, Mindwarp Chamber, ex-Heavy Ledden, ex-Syris, ex-Earthen, ex-Spirit Web
Rich Knight  Guitars
See also: Ion Vein
Jim Stopper  Guitars
See also: ex-Oppressor
Rob Such  Bass
See also: Ion Vein, ex-Syris
Mike Nevaril  Drums

United States
Progressive Thrash Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου