Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

World of Silence - Mindscapes (1998)

1. Four Seasons 06:28
2. Times to Come 09:10
3. Alone 05:46
4. In Search 07:19
5. Still All is Silent 06:42
6. Daze 07:51
---------------
Total playing time 43:16

Mathias Sandquist - Lead & backing vocals
Mikael Dahlqvist - Acoustic & electric guitars
Fredric 'Figge' Danielsson - Bass
Thomas Heder - Synthesizers, grand piano, organ
Bruno Andersen - Drums, percussion, mallets, didgeridoo
***
Henrik Lindstrdm - Violin & backing vocals
Anna Lindholm - Backing vocals
Erik Lindstedt & Samuel Albertsson - Additional percussion
Mice & Niclas - Distorted vocals

Sweden (Karlstad)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου