Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

S.I.N. - The 13th Apostle (2008)

1. Prelude 00:42
2. Signs of Doubt 01:09
3. Awakening 05:59
4. Junia's Eyes 07:37
5. Chosen are Few 04:36
6. In Your Darkest Hour 05:41
7. The Faithful Offer 01:38
8. Sealed With a Kiss 05:23
9. Tears of Gethsemane 04:39
10. Failure 00:40
11. For Eternity and Beyond 06:00
12. His 13th Apostle 05:25
13. Circuit 01:10
----------------
Total playing time 50:39

Patrick Simonsen - Vocals (Hush (Nor))
Deddy Andler - Guitar (Forever)
Wolfgang Frank - Guitar, Bass (Forever)
Jan Ebert - Bass (Scenes, Pump, Saidian)
Alex Hlousek - Drums (Forever)

Germany (Pforzheim, Baden-Württemberg)
Melodic Progressive Metal
1 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου