Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Apocalypse - Apocalypse (1994)

1. Losing The Future....To The Past 06:37
2. Visions Of War 07:47
3. Stronghold 05:47
4. Unknown Origin 08:31
5. Bullet Proof Attitude 04:54
6. Serpent's Kiss 05:44
7. The Denial 13:04
---------------------
Total playing time 52:26

Jerry Keyzer - Vocals
John Luepnitz - Guitar
Jeff Welch - Bass (Winters Bane)
Bob Matheson - Drums
Add. guitars/keyboards by Wilma Wilson

United States of America (Caledonia, Michigan)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου