Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Confessor - Unraveled (2005)

1. Cross the Bar 04:24
2. Until Tomorrow 05:01
3. Wig Stand 04:35
4. Blueprint Soul 05:33
5. The Downside 05:09
6. Sour Times 05:56
7. Hibernation 05:33
8. Strata of Fear 04:34
9. The Secret (Bonus track) 06:04
-------------------------
Total playing time 46:49

Scott Jeffreys - Vocals (Watchtower)
Shawn McCoy - Guitar (Age of Despair)
Brian Shoaf - Guitar
Cary Rowells - Bass (Fly Machine, Loincloth)
Steve Shelton - Drums (Fly Machine, Loincloth)

United States of America (Raleigh, North Carolina)
Technical Doom/Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου