Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Tragedy Divine - Visions of Power (1996)

1. Die in My Dreams 04:58
2. I Married a Witch 03:21
3. Visions of Power 06:27
4. Seize Control 04:15
5. Tyrant Shadows 03:55
6. Veils of Solemn Black 05:27
7. Bleeding Crystal Tears 06:12
8. Ritual Damnation 04:00
9. Nightmare Reality 04:49
10. Tragedy Divine 06:41
----------------------
Total playing time 55:00

Gerrit Philipp Mutz - Vocals (Dawn of Winter, Angel of Damnation, Sacred Steel)
Jörg Michael Knittel - Guitars (My Darkest Hate, Dawn of Winter, Sacred Steel)
Sven Podgurski - Guitars (Doomshine, Spiral Tower)
Bernhard Altmann - Bass (Spiral Tower, Speeed)
Frank Zübe - Drums (Spiral Tower)

Germany (Ludwigsburg, Baden-Württemberg)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου