Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Spiral Architect - A Sceptic's Universe (2000)

1. Spinning 03:23
2. Excessit 06:14
3. Moving Spirit 03:44
4. Occam's Razor 01:33
5. Insect 05:54
6. Cloud Constructor 05:25
7. Conjuring Collapse 06:31
8. Adaptability 04:34
9. Fountainhead 06:30
----------------
Total playing time 43:49

Øyvind Hægeland - Vocals, Keyboards (Arcturus (Nor), Scariot, Manitou (Nor), Lunaris)
Steinar Gundersen - Lead Guitar (Satyricon, Lunaris, King's Quest)
Lars Koppang Norberg - Bass, Programming (Anesthesia (Nor), Ihsahn)
Asgeir Mickelson - Drums (Enslavement of Beauty, Highland Glory, Ihsahn, Lunaris, Scariot, Thornbound, Vintersorg, Sarke, Borknagar)
Kaj Gornitzka -Guitars (Twisted into Form)

Norway (Lorenskog)
Technical/Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου