Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Odd Logic - Parallax Panorama (2004)

1. Broken Fantasy 01:20  
2. Backfire  05:19  
3. All on You 04:05  
4. Apt A 03:59  
5. Otherwords  04:42  
6. Wasting Away  03:39  
7. Wander  03:01  
8. The Tide  02:28  
9. Miracle  03:58  
10. Revelation Sun (instrumental)  01:57  
11. To the End   06:08  
12. Final Approach  03:23  
----------
Tolal Playing Time: 48:36  

Sam Blades Bass
Jeffery Leigh Drums, Programming
Sean Thompson Vocals, Guitars, Keyboards

United States
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου