Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Portrait - Portrait (2008)

1. Hell  07:49  
2. A Ghastly Silence  05:22  
3. Village of the Fallen Angel  05:41  
4. Consecration  04:27  
5. A Thousand Nightmares  04:51  
6. Bow unto the Devil  04:12
7. Beware the Demons  04:22
8. The Adversary  09:15  
-------------
Total playing time: 45:59

Phillip Svennefelt  Vocals
Christian Lindell  Guitars
Richard Lagergren  Guitars
D. Slaughter  Bass
Anders Persson  Drums

Sweden
Dark/Heavy/Speed Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου