Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Heretic - A Time Of Crisis (2012)

01. The Divine Inquisition 01:01
02. Tomorrow's Plague 05:18
03. Betrayed 04:37
04. Remains 05:21
05. A Time Of Crisis 04:32
06. For Your Faith 04:38
07. Raise Your Fist 04:21
08. Heretic 02:29
09. Child Of War 03:23
10. Police State 03:33
11. The End Of The World 04:14
12. Let Me Begin Again 02:36
------------
Total playing time: 46:03

Brian Korban  Guitars
Julian Mendez  Vocals
Angelo Espino  Bass
Ignazio Iggy Coppola  Drums
Glenn Rogers  Guitars

United States
Power/Thrash Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου