Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Agent Steel - Omega Conspiracy (1999)

1. Destroy The Hush  04:15
2. Illuminati Is Machine  05:00
3. Fighting Backwards  04:54
4. New Godz  03:09
5. Know Your Master  04:47
6. Infinity  05:08
7. Awaken The Swarm  06:56
8. Into The Nowhere  05:09
9. Bleed Forever  05:39
10. It's Not What You Think  06:10
----------
Total playing time: 51:07

Bruce Hall - Vocals
Bernie Versailles - Guitars
Juan Garcia - Guitars
Karlos Medina - Bass
Chuck Profus - Drums

United States
Power/Speed/Thrash Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου