Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Siam - Prayer (1996)

1. A Passage to God 00:40
2. Sacrifice Divine 04:38
3. Interaction 06:12
4. Sleepwaves 06:01
5. Liberty 04:50
6. Queen of Swords 08:54
7. New Age Warning 04:19
8. Transcendence 02:20
9. Animus 06:45
10. Christian 05:43
11. Raison D' Etre 05:31
12. The Language of Menace (Acoustic Version) 06:40
--------------------------
Total playing time 01:02:33

Tony Mills - Vocals (Shy, Cinderella, Dokken, TNT (Nor), Dale)
Chris Ward Evans - Lead Guitar
Darren Horton - Rhythm Guitar
Andy Faulkner - Bass (Reckless Daughter, Marshall Law (Gbr))
Pano Moullaris - Drums

United Kingdom (Birmingham)
Heavy/Power Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου