Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Epysode - Obsessions (2011)

01. File 41807 01:04 
02. Silences Of Dawn 01:26 
03. First Blood 04:36 
04. Obsessions 05:01 
05. Invisible Nations 05:01 
06. Gemini Syndrome 05:41 
07. Fallen's Portrait 05:14 
08. Season Of Redemption 04:08 
09. The Other Side 04:06 
10. Shadow Lord 04:39 
11. One Chance 06:51 
12. Divine Whispers 05:28 
13. March Of The Ghosts 07:09 
14. Last Sunset 04:36
-------------
Total playing time: 1:05:00

Kelly Sundown - Vocals (Beyond Twilight, Darkology,ex-Outworld, ex-Inner Sanctum, Adagio (Live)) 
Oddleif Stensland - Vocals (Communic, ex-Clairvoya, ex-Scariot, ex-Ingermanland, Nuclear Blast Allstars) 
Magali Luyten - Vocals (Virus IV, Beautiful Sin, Frameshift, Over Us Eden, ex-Spirittales, Rooky, Ayreon) 
Rick Altzi - Vocals (At Vance, Thunderstone, Sandalinas, Frequency, ex-Treasure Land) 
Liselotte "Lilo" Hegt - Vocals (Dial, Valentine, Ayreon, ex-Cirrha Niva) 
Samuel Arkan - Music, Story & Guitars (Virus IV) 
Christophe Godin - Guitar Solos (Gnô, Morglbl Trio) 
Kristoffer Gildenlöw - Bass (The Shadow Theory, ex-Pain of Salvation, The 11th Hour (Live), Consortium Project (Live), Dark Suns, Harmony, Consortium Project, Dial) 
Julien Spreutels - Keyboards (Ethernity, ex-Magic Kingdom) 
Léo Margarit - Drums (Pain of Salvation, Ruud Jolie, ex-Zubrowska)

Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου