Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Eumeria - Rebel Mind (2011)

1. Legion 05:15  
2. Delusions 04:17  
3. Rebel Mind 07:05  
4. Father 05:35  
5. Tides 06:05  
6. The Key 05:07  
7. Red Light Flies 02:37  
8. Dreaming of Death 04:39  
9. Secret Places 04:30  
-------------
Total playing time: 45:07

Jonny Tatum - Vocals
Shawn Kascak - Bass (ex-Outworld, ex-Cauldron Born)
Kevin Bartlett - Drums
Reece Fullwood - Guitar (ex-Opus Nex)
Bobby Williamson - Keyboards (Thought Chamber, ex-Outworld)

United States
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου