Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Manitou (Nor) - Entrance (1995)

1. Servants of the Greed 05:48
2. Ache Falls Dead Calm 06:53
3. Coven (Autumn Arrives) 06:28
4. Ship of Dreams 07:12
5. The Forlorne 06:02
6. Entrance 06:19
7. Shadowhunt 05:45
8. Into Plumbless Oceans 06:06
9. Prophecy of the Sleeper 07:28
10. The Prediction 05:50
11. When Silence Descends 07:57
----------------------
Total playing time 01:11:53

Øyvind Hægeland - Vocals (Spiral Architect, Arcturus (Nor), Lunaris, Scariot)
Jan Schulze - Guitars
Ole P. Fredriksen - Guitars
Tom Erik Erikson - Bass
Per Bertrand Aanonsen - Drums

Norway
Progressive Metal
320kbps

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου