Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Ancient Curse - The Landing (1997)

1. The Landing 01:28
2. The Lonely Decision 05:47
3. Nobody Cares 06:54
4. I Am Leaving 06:37
5. One Second of Lifetime 05:31
6. Plastic Tears 05:25
7. Reborn in Fantasy 15:02
8. Not Supposed 06:26
9. Not Prepared to Speak 07:03
10. Utopia 09:03
---------------
Total playing time 01:19:16

Peter Pietrzinski - Vocals (Poverty's No Crime)
Gunnar Erxleben - Guitar
Peter Pietrzinski - Guitar
Thorsten Penz - Bass
Matthias Schroder - Drums

Germany (Bremen)
Progressive/Power Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου