Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Lemur Voice - Insights (1996)

1. Intuition 06:48
2. Akasha Chronicles 05:06
3. Celestial Haze 02:39
4. Deep Inside 09:29
5. More of Nothing 06:57
6. Alone (a. Stabs of the Past, b. Alone Again) 12:38
7. Prime of Passion 06:49
8. Memory Lane 06:28
--------------------
Total playing time 56:54

Gregoor Van Der Loo - Vocals
Barend Tromp - Bass (Arabesque (Hol))
Marcel Coenen - Lead/Rhythm Guitars (Sanctus Spiritus, Dungeon (Hol), Hubi Meisel, Speedica, Form, Fifth, Freak Neil Inc., Sun Caged)
Franck Faber - Keyboards
Nathan Van De Wouw - Drums

Netherlands (Sittard, Limburg)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου