Τρίτη 3 Μαΐου 2016

Antithesis - Dying for Life (2001)

1. Consequence 05:16
2. Soul of Ice 05:35
3. Times of Trial 08:27
4. Deceiver Within 04:51
5. Distanced 06:11
6. Mad Poet 06:22
7. Politicide 07:38
8. Dying for Life 09:12
9. Netherworld [bonus track] 04:44
10. Secret Fires [bonus track Europe] 03:41
------------------------
Total playing time 1:01:57

Ty Cook - Vocals
Sean Perry - Guitar/Vocals
Paul Konjicija - Guitar
James Lewis - Bass
Paul Kostyack - Drums

United States
Power/Thrash/Progressive Metal
320kbps

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου