Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Dale - Screaming For Silence (2009)

1. A Conflict of Interest 04:37
2. The Judgement 05:57
3. Psychosynchronicity 06:25
4. My Horizon 05:50
5. The Silent Guns of Love 06:43
6. A Shadow of Doubt 06:18
7. 1968 Disease 06:04
8. Machevelian Perspective 05:33
9. Faith on Fire 05:18
10. The End of All Days 08:25
-----------------------
Total playing time 01:01:10

Tony Mills - Vocals (Siam, Dokken, TNT (Nor), Shy, Cinderella)
Lasse Dale - Guitar
Tommy Granli - Bass
Karl G. Birkely - Keyboards (Winterstrain)
Kristoffer Øyen - Drums

Norway (Troms)
Progressive Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου