Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Revolution Renaissance - Age Of Aquarius (2009)

01. Age Of Aquarius ( 4:38)
02. Sins Of My Beloved ( 5:28)
03. Ixions Wheel ( 4:25)
04. Behind The Mask ( 2:54)
05. Ghost Of Fallen Grace ( 4:45)
06. Heart Of All ( 6:39)
07. So She Wears Black ( 7:11)
08. Kyrie Eleison ( 6:41)
09. Into The Future ( 5:00)
------------------------------
Total playing time: 47:41

Gus Monsanto - Vocals (Takara, Adagio (Fra), Overdose (Bra), Astra (Bra), Skyrion on Guest)
Timo Tolkki - Guitar (Stratovarius)
Justin Biggs - Bass (Descend (Swe), Dying Daylight)
Mike Khalilov - Keyboards (Empyreon, Forevers Edge)
Bruno Agra - Drums (Aquaria, Uirapuru)

Finland
Power Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου