Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Anubis Gate - The Detached (2009)

1. On The Detached 00:41
2. Find A Way (Or Make One) 05:48
3. Yiri 07:22
4. Lost In Myself 05:28
5. Dodecahedron 05:48
6. Pyramids 08:47
7. Out Of Time 05:51
8. Bloodoath 06:29
9. Ammonia Snow 02:54
10. Options - Going Nowhere 09:26
11. A Lifetime To Share 06:18
12. The End 00:23
-----------------------
Total playing time 01:05:15

Jacob Hansen - Vocals (Invocator, Maceration, Beyond Twilight, Eidetic, guest for Manticora)
Jesper M. Jensen - Guitars, Bass, Keyboards (Invocator, Extreme Feedback, Geronimo)
Kim Olesen - Guitar, Keyboards (Extreme Feedback, Camden, The Arcane Order)
Henrik Fevre - Bass
Morten Sørensen - Drums (Geronimo, Extreme Feedback)

Denmark
Progressive/Power Metal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου