Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Forcentury - Vanguard (2009)

1. Land of Mirrors 05:42
2. Thriugh the Eyes of Thunder 05:13
3. Speculator 04:46
4. Rise of the Machines 05:23
5. Bottom Line Zombies 05:11
6. Valhalla's Call 05:39
7. Love and Honour 05:30
8. Son of Poseiden 05:22
9. The Abyss 07:00
---------------
Total playing time 49:46

Johnn - Vocals Marc - Guitars (Iron Fire)
Jens-Christian - Guitars
Kristian "Iver" Iversen - Bass (Iron Fire, Nembience)
Jonas - Drums
Andreas - Keyboards

Denmark (Copenhagen)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου